DOA PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIA

PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIA – Puji Syukur 216

Santa Maria, Bunda Allah, kami bersyukur karena Allah telah mem-bebaskan engkau dari noda dosa sejak engkau dikandung; Ia berkenan memperhatikan kerendahanmu, dan mengangkat engkau menjadi ibu Sang Juruselamat. Kmi bersyukur pula karena engkau telah menjadi teladan orang beriman. Dalam menanggapi panggilan Allah, engkau menyerahkan diri segenap hati dengan berkata, “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu.” 

    Ya Bunda, kami, para putramu, sangat mencintai engkau dan ingin mengikuti teladanmu. Mohonkanlah kami rahmat Allah, agar kami selalu berusaha melakukan kehendak Allah.

    Bunda yang penuh kasih sayang, kami serahkan kepadamu segenap keluarga kami. Sudilah engaku selalu melindungi kami sekeluarga. Semoga kami semua menjadi anak-anak yang patut keoadamu dan saling mengasihi dengan tulus hati.

    Kami serahkan kepadamu segenap warga masyarakat kami bersama para pemimpinnya. Sudilah engkau melindungi mereka dalam setiap usaha membangun bangsa dan negara.

    Ya Ratu pencinta dami, batulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu, Yesus.

    Doakanlah mereka yang dianiaya karena imandan kebenaran. Semoga mereka tabah, dan tetap setia kepada Yesus, putramu.

    Ya Bunda Maria, penolong yang sejati, hantarkanlah semua permohonan kami ini ke hadapan putramu, Sang Maharaja Kerajaan Damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan dikuatkan. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. (Amin.)